ญี่ปุ่นวางกำหนดการปี 2562 สมเด็จพระจักรพรรดิสละราชบังลังก์ เถลิงศักราชใหม่

ญี่ปุ่นวางกำหนดการปี 2562 สมเด็จพระจักรพรรดิสละราชบังลังก์ เถลิงศักราชใหม่

new101-11-01-60

สื่อมวลชนญี่ปุ่นเปิดเผยขั้นตอนสละราชบังลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ในวันขึ้นปีใหม่อีก 2 ปีข้างหน้า โดยเจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารจะเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อไป

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะได้มีพระราชดำรัสกับสาธารณชนผ่านทางโทรทัศน์เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ถึงความกังวลเรื่องพระชนมายุที่มากถึง 83 พรรษา ซึ่งอาจส่งผลต่อทบให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆได้ไม่เต็มที่เหมือนดังเดิม พระราชดำรัสครั้งนั้นได้รับการตีความว่าสื่อพระราชประสงค์ที่จะสละราชบังลังก์

new102-11-01-60

รัฐบาลของนายกฯชินโซ อะเบะ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อศึกษาเรื่องนี้ และได้มีการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนของญี่ปุ่นว่า ในวันที่ 1มกราคม ปี 2019 (พ.ศ.2562) จะอัญเชิญเจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์ พร้อมทั้งขึ้นศักราชใหม่ตามแบบญี่ปุ่น

ศักราช “เฮเซ” คือการนับจำนวนปีของญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มต้นปีที่ 1หลังจากการเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ หากเป็นไปตามกำหนดการนี้ ศักราช “เฮเซ” จะสิ้นสุดลงในปีที่ 31 คือวันที่ 1 มกราคม ปี 2019 และเถลิงศักราชใหม่ตามสมเด็จพระจักรพรรดิในวันเดียวกัน

รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด จึงเลือกกำหนดให้มีพระราชพิธีราชาภิเษกในวันขึ้นปีใหม่อีก 2 ปีข้างหน้า โดยมกุฎราชกุมารจะทรงรับมอบเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ 3 ประการอันเป็นสัญลักษณ์แห่งสมเด็จจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น และจะทรงให้ประมุข 3สถาบัน คือ นายกรัฐมนตรี, ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าถวายพระพร จากนั้นโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศเถลิงศักราชใหม่ต่อสาธารณชน

new103-11-01-60

รัฐบาลญี่ปุ่นประเมินว่าพระราชพิธีสืบราชบังลังก์จะใช้เวลาเตรียมงานไม่น้อยกว่าครึ่งปี โดยทุกอย่างจะต้องพร้อมสรรพภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 เพื่อประกาศแก่ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

นอกจากในเรื่องพระราชพิธีแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อสนองต่อพระราชประสงค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นได้ระบุว่า “สมเด็จพระจักรพรรดิทรงไม่มีพระราชอำนาจเกี่ยวข้องกับการเมือง” ขณะที่กฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่นก็ไม่ได้ระบุถึงการสละราชบังลังก์.

ที่มา : manager

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว, ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ
- 11-01-2017 1:21:46 โพสต์โดย : admin คนดู อ่าน 93 คน คน