นิวซีแลนด์ยก ขายบริการทางเพศ เป็นทักษะอาชีพ ขอวีซ่าทำได้อย่างถูกกฎหมาย

นิวซีแลนด์ยก ขายบริการทางเพศ เป็นทักษะอาชีพ ขอวีซ่าทำได้อย่างถูกกฎหมาย

 

นิวซีแลนด์ยก

นิวซีแลนด์เพิ่มอาชีพขายบริการทางเพศในรายชื่อทักษะอาชีพขาดแคลน ทำให้ผู้อพยพสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานเป็นผู้ค้าบริการทางเพศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้อพยพที่ต้องการเริ่มชีวิตในนิวซีแลนด์สามารถระบุทักษะการขายบริการทางเพศ พนักงานให้บริการเซ็กซ์โฟนและเพื่อนเข้าสังคม ลงในเอกสารยื่นขอวีซ่าได้แล้ว หลังจากทางการได้เพิ่มทักษะอาชีพนี้ลงในรายชื่อกลุ่มอาชีพมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ ANZSCO

โดยผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเป็นผู้ค้าบริการทางเพศและเพื่อนเข้าสังคมจะต้องมีระดับทักษะ ANZSCO ระดับ 5 คือ สามารถทำรายได้มากกว่า 75,795 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ 1.69 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นรายได้ประมาณ 800 บาทต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ มีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ NZQF ระดับ 4 ขึ้นไป หรือต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 3 ปี

อาชีพขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในนิวซีแลนด์มาตั้งแต่ปี 2003 แล้ว แต่ผู้อพยพไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะทางการยังไม่ได้รับรองอาชีพนี้ใน ANZSCO และแม้อาชีพขายบริการจะอยู่ในรายชื่ออาชีพมีทักษะแล้ว แต่อาชีพนี้ก็ยังไม่อยู่ในรายชื่ออาชีพที่กำลังขาดแคลนในนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการลงทุนนิวซีแลนด์ หรือ NZAMI กล่าวว่า แม้อาชีพขายบริการทางเพศจะเป็นอาชีพมีทักษะ แต่การขอวีซ่าก็ยังยากมากอยู่ดี เพราะไม่ใช่อาชีพที่ผู้อพยพสามารถทำได้ระหว่างถือวีซ่าชั่วคราว

ทั้งนี้ ผู้ขอวีซ่าอาชีพขายบริการทางเพศจะต้องอยู่ในนิวซีแลนด์อย่างถูกกฎหมาย และไม่ได้ทำงานอยู่ในระหว่างที่ขอวีซ่านี้ และต้องได้รับหนังสือเสนอการจ้างงานจากนายจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ที่มา : sanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว , ข่าวต่างประเทศ